Pôstna duchovná obnova Melčice-Lieskové (marec 2023)

 

9.-12. marec 2023, 31 členov spoločenstva Misia Máriina, minorita páter Jozef Súkeník, Františkánske duchovné centrum Melčice-Lieskové – to sú základné údaje tohtoročnej pôstnej duchovnej obnovy. Rovnaké miesto ako vlani, približne tí istí ľudia, viac-menej s tými istými problémami aj túžbami, tá istá programová štruktúra s malou obmenou: miesto púte do svätyne sv. Andreja-Svorada a Beňadika na tzv. Malej Skalke putovanie do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov…

 

Rutina pôstneho obdobia alebo určité očakávania? Máme vôbec nárok a odvahu ešte niečo nové v tomto veku očakávať? Ak nie, tak sme sem zbytočne prišli. Páter Jožko Súkeník nás hneď v úvode poslal na začiatok. V téme „Umenie nového začiatku“, podľa knižného kurzu pre mladých od dona Fabia Rosini, nám chcel ukázať, že vrátiť sa na začiatok nie je zbytočná strata času, nie je to cesta späť, je to nevyhnutnosť ak človek stratí cieľ, ak nevie ako ďalej…
Celý náš život je putovaním a rozlišovaním. Je to hľadanie, prijímanie a rozvíjanie svojej identity. Objavovanie Božieho synovstva v sebe. Pozrieť sa na situáciu v ktorej sa nachádzam, na svoje limity, objaviť priority, neviesť zbytočné zápasy, povedať „nie“ veciam, ktoré bránia aby dobro vo mne mohlo rásť. Chrániť si svoju slobodu, aby som sa úplne nestratil. Neopakovať, nekopírovať, ale prijať svoj život ako ten najlepší pre mňa, lebo mi ho daroval Boh.

Na záver ešte úvodný citát z knihy podľa ktorej bola pomenovaná tohtoročná téma: „Kniha je venovaná všetkým, čo si myslia, že sa už nedá začať odznova alebo že je to príliš ťažké. Nuž nie je to pravda. Bohu nič nie je nemožné.“

 

Letná duchovná obnova 2022 – Badín (júl 2022)

Leto je pre spoločenstvo Misia Máriina aj synonymom letnej duchovnej obnovy (LDO). Je to jedna z mála príležitostí, keď sa môže stretnúť celé spoločenstvo na jednom mieste a stráviť spolu časť letných prázdnin. Nebolo tomu inak ani tento rok, kedy sme sa počas druhého júlového týždňa stretli v Badíne: mladí, seniori, manželia, slobodní, otcovia, matky,  deti, zdraví, chorí, šikovní, aj tí pekní a páter Lucián. Skrátka pestré spoločenstvo, takmer 140 ľudí a jeden pes. Napriek rôznorodosti nás spájala jedna túžba: prežiť čas s ľuďmi, ktorých po zvyšok roka stretávame málo a pookriať – telesne aj duchovne.

 

O duchovnú stravu sa postaral Duch Svätý prostredníctvom pátra Luciána, ktorý nám ponúkol v rámci prednášok zamyslenia nad modlitbou Otče náš, na základe knihy pápeža Františka a Marca Pozzu.

 

Duchovný program začínal úvodom do dňa, ktorý pre nás pripravil Paľko Kossey a Vierka Václavová zo Spoločenstva Dobrého Pastiera a jeho krásnej Matky, pokračoval spoločnými modlitbami a vyvrcholil – svätou omšou v prekrásnej seminárnej kaplnke. Okrem toho sme sa v menších skupinkách venovali témam Synodálnej cesty a aj konkrétnym otázkam, aktuálnym pre naše spoločenstvo. Počas celého týždňa sme mali príležitosť pristúpiť aj ku svätej spovedi, či duchovného rozhovoru.

 

 

 

K LDO neodmysliteľne patrí aj program, ktorý pripravili obetaví a kreatívni animátori. Tento rok bol hlavnou témou svätý Pavol, jeho misijné pôsobenie a zakladanie prvých cirkevných spoločenstiev. Takto mohli deti, ale aj dospelí znova „zažiť“ ducha prvých kresťanov a v spoločnej hre si prejsť úskaliami zakladania miestnych cirkví, stavania chrámov a konfrontácie s rímskymi úradmi 🙂

   

Nie je jednoduché fyzicky rozpohybovať staršie skelety, ale mladým animátorom sa to podarilo počas športovo-umeleckého popoludnia s futbalom, frisbee, šermovačkou, karaoke a spoločnou večernou opekačkou. Pekným momentom bol aj výlet na banskobystrickú kalváriu, ktorej história siaha až do 17. storočia. Tu sme sa pomodlili krížovú cestu, zavŕšenú modlitbou sv. ruženca v kostolíku Povýšenia Sv. Kríža. Sprevádzal nás pri tom predstavený miestnej rehoľnej komunity bosých karmelitánov, brat Dušan.

Pre mnohých bol tento týždeň časom plnosti a milosti. Sme vďační Bohu a všetkým, ktorí vložili svoj čas, ruky a srdce do organizačného zastrešenia tohto podujatia. Taktiež – vidiac našu mládež a všetko, čo zo seba vydali pre dobro iných – ostávame povzbudení a naplnení dôverou, že svet je predsa len skvelé miesto pre život.

Krížová cesta na Kramároch (Palmová nedeľa 10.4.2022)

Vstup do Veľkého týždňa sme si v našom spoločenstve tento rok uctili spoločnou krížovou cestou, tentoraz na Kramároch. Podobne, ako náš Pán sa stretával so svojim Otcom v samote, aj my sme sa chceli vyhnúť preplnenej Mariánke. Navyše práve Kramáre, svojou koncentráciou zdravotnických zariadení sú spojené pre mnohých ľudí s krížom. S krížom, ktorému sa všetci prirodzene túžime vyhnúť a ktorý zmysluplne bez Ježiša ani nedokážeme niesť.

30 minút prechádzky v lese so 14 zastaveniami a peknými úvahami z internetu je iba symbolom, ktorý nás má nasmerovať k Ježišovmu utrpeniu. Ako hovorí jeden mystik: „Slávnostného Spasiteľa chce sprevádzať každý, no nie každý ho chce následovať vtedy, keď nesie kríž.“ Tí na ktorých padajú rakety, tí ktorí zomierajú od hladu, tí ktorí nepoznali čo je láska, tí ktorí v bolesti tela aj duše už ani nečakajú na ďalší deň, tí si Ježišovú krížovú cestu pripomínať nemusia. Tá je tu pre nás, ktorí si každý deň môžeme ešte vybrať čo budeme jesť, čo si oblečieme, čo budeme robiť, ako a kde strávime dovolenku… Tá je tu preto, aby sa pre nás kríž nestal iba kresťanskou dekoráciou.

Pokračovať v čítaní: Krížová cesta na Kramároch (Palmová nedeľa 10.4.2022)

Pôstna duchovná obnova Melčice-Lieskové (marec 2022)

Pôstne obdobie, teda príprava na Veľkú noc, je charakteristické dvojakým upratovaním. Upratovaním príbytku, kde bývame my a upratovaním príbytku, kde prebýva náš Pán v nás. Kým to prvé upratanie robíme tesne pred Sviatkami, to druhé, duchovné je dobre začať hneď na začiatku pôstneho obdobia, aby sme to s Božou pomocou ako-tak do Veľkej noci stihli. Do takého upratovania sa pustilo 10. marca aj 32 členov zo spoločenstva Misia Máriina spolu s karloveským pánom farárom pátrom Adamom. Ak si chceme upratať vo svojej mysli aj srdci, je dobré sa aspoň na chvíľu stíšiť a vzdialiť od každodených starostí. Našim príbytkom sa na tri dni stalo františkánske duchovného centrum Sestier Františkánok Premenenia v Melčiciach-Lieskovom. Hoci trojdňová pôstna duchovná obnova patrí medzi obvyklé pôstne akcie spoločenstva, dvojročná pandemická pauza nám tiež ukázala, že nič v našom živote nie je automatickou samozrejmosťou. Sme preto vďační, že sme túto našu tradíciu mohli znovu zrealizovať.

Nádherné počasie, krásne prostredie centra a milé a ochotné prijatie sestričiek vytvorilo pre nás ideálne podmienky pre odpútanie sa od každodennosti a otvorenie sa Božiemu milosrdenstvu.

 

 

Pokračovať v čítaní: Pôstna duchovná obnova Melčice-Lieskové (marec 2022)

Putovanie členov Misia Máriina za Madonou Žitného ostrova (október 2021)

Október bez stretnutia s Máriou na jednom z mariánskych pútnych miest by nebol pre nás ani októbrom. Tento rok, na rozdiel od minulých, kedy sme putovali do Mariánky, sme sa na návrh p. Luciána vydali opačným smerom, do Dunajskej Lužnej. Pred nenápadnou, ale vzácnou soškou Pomáhajúcej Matky Božej známou aj ako Madona Žitného ostrova sme sa mali možnosť o niečo hlbšie stretnúť s našou nebeskou Matkou. Malého Ježiška na rukách Jeho Matky nám p. Lucián sprítomnil pri slávení eucharistie.

Pokračovať v čítaní: Putovanie členov Misia Máriina za Madonou Žitného ostrova (október 2021)

Na Sedembolestnú do Marianky (september 2020)

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie je obvykle spojený s putovaním veriacich do Baziliky v Šaštíne. Dnešný slnečný deň 15. septembra bol na to tiež ako stvorený, lenže pretrvávajúce problémy s korona pandémiou boli proti. Čože nás odlúči od stretnutia s Matkou? Ak je túžba dostatočná, nič. Riešenie sa nájde vždy. Tak si povedali aj členovia spoločenstva Misia Máriina vedení pátrom Luciánom. A tak sa ráno stretli v Rači. Aj keď do Rače sa zvykne chodiť kvôli vinobraniu, my sme tam prišli z iného dôvodu, a to aby sme putovali od miestneho amfiteátra do Marianky.

Pokračovať v čítaní: Na Sedembolestnú do Marianky (september 2020)

Letná duchovná obnova Spoločenstva Misia Máriina (júl 2020)

Keď sa spomenú Bojnice, väčšine ľudí sa vybaví v mysli rozprávkový Bojnický zámok, prípadne miestna ZOO alebo vyhliadka. Pre členov spoločenstva Misia Máriina to bude hlavne ich letná duchovná obnova, ktorú tu absolvovali od 12. do 18. júla 2020 pod vedením pátra Luciána M. Boguckého. Hoci sa tohtoročná pandémia postarala o viaceré nemilé prekvapenia, vďaka Božiemu riadeniu a snahe organizátorov, nakoniec všetko dobre dopadlo. Dokonca, bola to rekordná obnova, čo sa týka počtu účastníkov. Potešujúce bolo to, že rekord sa dosiahol hlavne vďaka zvýšenej účasti mladých rodín.

Pokračovať v čítaní: Letná duchovná obnova Spoločenstva Misia Máriina (júl 2020)

Katarínska zábava – Sen noci svätojánskej (november 2019)

Shakespearova renesančná dráma sa tentoraz neodohrávala v začarovanom lese, ale v Istra Centre v Devínskej Novej Vsi.

9.11.2019 sa už po siedmy krát stretli mladí aj starší členovia nášho spoločenstva na tradičnej Katarínskej zábave. Minulý rok bola téma trochu drsná, plná zbraní a tajných agentov. Tento rok sme sa presunuli medzi víly a škriatkov ale bavili sme sa spolu rovnako dobre.

Za pozornosť stojí kapela našich mladých, ktorá sa opäť rozrástla a nadobudla už úctyhodný počet členov: 13!!!  A z roka na rok stúpa aj kvalita ich vystúpenia.

Sme radi, že máme v spoločenstve takých šikovných, talentovaných a kreatívnych mladých , ktorí dokážu zorganizovať pre svojich rodičov a priateľov zábavu na takej vysokej úrovni.