Letná duchovná obnova Spoločenstva Misia Máriina (júl 2020)

Keď sa spomenú Bojnice, väčšine ľudí sa vybaví v mysli rozprávkový Bojnický zámok, prípadne miestna ZOO alebo vyhliadka. Pre členov spoločenstva Misia Máriina to bude hlavne ich letná duchovná obnova, ktorú tu absolvovali od 12. do 18. júla 2020 pod vedením pátra Luciána M. Boguckého. Hoci sa tohtoročná pandémia postarala o viaceré nemilé prekvapenia, vďaka Božiemu riadeniu a snahe organizátorov, nakoniec všetko dobre dopadlo. Dokonca, bola to rekordná obnova, čo sa týka počtu účastníkov. Potešujúce bolo to, že rekord sa dosiahol hlavne vďaka zvýšenej účasti mladých rodín.

Štandardne perfektný tím animátorov svojím nasadením a pútavým programom prebral zodpovednosť za deti, takže sme naše ratolesti počas dňa takmer ani nevideli. Takto vytvorili ideálne podmienky pre náš duchovný program. Svoje miesto v ňom mali ranné chvály, krátke zamyslenie nad liturgickým čitaním, spoločná modlitba ruženca, svätá omša, vešpery, prednáška na danú tému, zdieľania v skupinkách, neformálne debaty.

Tohtoročnou témou prednášok sa stala Panna Mária. Určite to nebola náhoda. Hovoriť a rozjímať o Márii, ktorá prijímala a dokonale napĺňala Božie slovo neprekvapilo nikoho z Misie Máriinej, ešte k tomu v roku Božieho slova. Keď sa navyše takej témy ujme svojim typickým spôsobom veľký mariánsky ctiteľ p. Lucián, zaručene nezaspí na prednáške nikto, aj keby si zabudol dať kávu. Vedený Duchom Svätým a knihou pápeža Františka „Zdravas Mária“, pripravil si pre nás p. Lucián pútavý, až dojímavý obraz Panny Márie. Obraz obyčajného nazaretského dievčaťa, ktorého život bol jedným bezvýhradným „áno“ Bohu od zvestovania až po kalváriu. Mária prijíma Boží plán, plán plný prekvapení. Prijíma ho s určitými obavami, ale s istotou, že ju Boh miluje. Z tejto lásky sa rodí jej absolútna dôvera k Bohu, v ktorej prežila celý svoj život. Boh ju za túto dôveru a vernosť odmenil svojou milosťou, ktorá premenila krehkosť na pevnosť, strach na odvahu, … obyčajnú ženu na našu matku a zároveň kráľovnú nebies. Oslava Márie je aj oslavou ženskosti. Oslavou každej ženy, ktoré dávajú život, túžia po plnosti lásky a kvôli nej sú schopné obrovských obiet. Mária sa stáva vzorom pre každého z nás, zvlášť však pre všetky dievčatá a ženy. Veľmi užitočným doplnením prednášok, boli zdieľania na liturgické čítania a danú tému v malých skupinkách, ktoré pre nás pripravili, podobne ako po minulé roky Vierka Václavová a Pavol Kossey zo Spoločenstva Dobrého Pastiera a Jeho krásnej Matky.

Mária sa po zvestovaní anjela vydáva na cestu za Alžbetou do istého júdejského mesta v hornatom kraji. Rovnako aj my, povzbudení pátrom Luciánom sme sa vydali (aj keď nie na oslíkovi) do istej dedinky v slovenskom hornatom kraji, teda Rajeckej Lesnej. Po stretnutí s Milostiplnou a jej Synom počas špeciálnej omše v miestnej bazilike a návšteve rezbárskej atrakcie – Slovenský betlehém, sme sa s čokoládovými oblátkami v igelitkách vrátili do nášho tohtotýždňového domova Nad zámkom v Bojniciach. Zavŕšením, už aj tak zaujímavého dňa, bola deťmi túžobne očakávaná dobrodružná nočná hra s animátormi v blízkom lesíku. Po ťažkom ráne a pomalšom štarte do nového dňa, čakala deti ďalšia obľúbená aktivita Obnoviáda (teda olympiáda na obnove), bez ktorej si už duchovnú obnovu nevieme ani predstaviť. Deväť disciplín v rôznych vekových kategoriách preverilo rýchlosť, šikovnosť a zručnosť našich detí. Po obede čakalo podobné zápolenie nás, rodičov. Že v nás stále drieme trochu dieťaťa, sa prejavilo v súťažnom nasadení, aj neskôr pri vyhlasovaní výsledkov a udeľovaní cien (neviem, či práve toto postačí na naplnenie biblického: „ak nebudete ako deti, nevojdete do Božieho kráľovstva“).

Pomaly sa dostávame k záveru. Posledný deň, ešte s tradičným programom, ale už bez tradičných cestovín, bol zavŕšený večernou diskotékou detí a záverečným hodnotiaco-zdieľacím posedením dospelákov. V sobotu ráno už iba rozlúčková svätá omša s požehnaním na cestu, rýchle pobalenie a objímanie na rozlúčku (pri dodržaní všetkých hygienických opatrení).

Sú pred nami letné prázdniny, oddych a čerpanie nových síl do nového školského roka. Duchovná obnova končí, ale náš duchovný život a každodenný zápas nie. Odkazom tejto (ale nielen tejto) obnovy by mohlo byť: Boh vstupuje do môjho života s množstvom prekvapení, očakáva môj úžas, Jeho prijatie a nasledovanie. Nevadí mu moja nedokonalosť, strach, ba ani hriešnosť. Veď kvôli tomu prichádza. Ako vzor a pomoc na tejto ceste mi dáva svoju, ale aj moju Matku. Povedzme mu, tak ako Mária, svoje áno: „Hľa, Tvoj služobník/služobníčka, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Text: Sergej Šestak; foto: Jozef Fabo