O nás

Počas obdobia uvoľnenia pôsobnosti Cirkvi v komunistickom režime v Československu , v septembri 1968 manželia Viktor a Mária Bezákovci sa stretli v Ríme s otcom biskupom Pavlom Hnilicom. Ich úmyslom bolo odísť na misijné pôsobenie do niektorej ďalekej krajiny. Avšak na ich veľké prekvapenie ich otec biskup poveril misiou doma na Slovensku s tým, že Boh im ukáže cestu pre ich činnosť. Najprv sa venovali vyučovaniu náboženstva na školách v Bratislave, neskôr v čase normalizácie začali s výukou u nich doma a potom v rodinách. Počas rokov sa z detí stali zodpovední ľudia, neskôr i manželia a rodičia, vytvorili sa rodiny, ktoré vychovali svoje deti v kresťanskom duchu. Do spoločenstva tiež pribudli členovia staršej generácie.

Pred rokom 1989 sa spoločenstvo aktívne zapojilo do podpisovej akcie za náboženskú slobodu a jeho členovia sa zúčastnili pokojnej demonštrácie bratislavského Veľkého piatku.
Po revolúcii sa spoločenstvo zapojilo do potrieb spoločenského i náboženského života, členovia spoločentva absolvovali štúdium teológie, venovali sa vyučovaniu náboženstva na školách, príprave dospelých k sviatostiam.

Láska k Cirkvi vytvára pocit spolupatričnosti , dáva zmysel všetkému, čo robíme a prečo žijeme. Vlieva prameň živej vody roznecujúc apoštolskú horlivosť. Pod zástavou Panny Márie je to najlepšia cesta, lebo Panna Mária je majákom ukazujúci bezpečný prístav, ktorý chráni pred stroskotaním. Kto stavil všetko na Máriu, ten si môže byť istý ochranou Panny Márie. Jej želaním je, aby sme počúvali a plnili vôľu jej Syna.