Pôstna duchovná obnova Melčice-Lieskové (marec 2023)

 

9.-12. marec 2023, 31 členov spoločenstva Misia Máriina, minorita páter Jozef Súkeník, Františkánske duchovné centrum Melčice-Lieskové – to sú základné údaje tohtoročnej pôstnej duchovnej obnovy. Rovnaké miesto ako vlani, približne tí istí ľudia, viac-menej s tými istými problémami aj túžbami, tá istá programová štruktúra s malou obmenou: miesto púte do svätyne sv. Andreja-Svorada a Beňadika na tzv. Malej Skalke putovanie do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov…

 

Rutina pôstneho obdobia alebo určité očakávania? Máme vôbec nárok a odvahu ešte niečo nové v tomto veku očakávať? Ak nie, tak sme sem zbytočne prišli. Páter Jožko Súkeník nás hneď v úvode poslal na začiatok. V téme „Umenie nového začiatku“, podľa knižného kurzu pre mladých od dona Fabia Rosini, nám chcel ukázať, že vrátiť sa na začiatok nie je zbytočná strata času, nie je to cesta späť, je to nevyhnutnosť ak človek stratí cieľ, ak nevie ako ďalej…
Celý náš život je putovaním a rozlišovaním. Je to hľadanie, prijímanie a rozvíjanie svojej identity. Objavovanie Božieho synovstva v sebe. Pozrieť sa na situáciu v ktorej sa nachádzam, na svoje limity, objaviť priority, neviesť zbytočné zápasy, povedať „nie“ veciam, ktoré bránia aby dobro vo mne mohlo rásť. Chrániť si svoju slobodu, aby som sa úplne nestratil. Neopakovať, nekopírovať, ale prijať svoj život ako ten najlepší pre mňa, lebo mi ho daroval Boh.

Na záver ešte úvodný citát z knihy podľa ktorej bola pomenovaná tohtoročná téma: „Kniha je venovaná všetkým, čo si myslia, že sa už nedá začať odznova alebo že je to príliš ťažké. Nuž nie je to pravda. Bohu nič nie je nemožné.“