Putovanie členov Misia Máriina za Madonou Žitného ostrova (október 2021)

Október bez stretnutia s Máriou na jednom z mariánskych pútnych miest by nebol pre nás ani októbrom. Tento rok, na rozdiel od minulých, kedy sme putovali do Mariánky, sme sa na návrh p. Luciána vydali opačným smerom, do Dunajskej Lužnej. Pred nenápadnou, ale vzácnou soškou Pomáhajúcej Matky Božej známou aj ako Madona Žitného ostrova sme sa mali možnosť o niečo hlbšie stretnúť s našou nebeskou Matkou. Malého Ježiška na rukách Jeho Matky nám p. Lucián sprítomnil pri slávení eucharistie.

V homílii sa oprel o citát z evanjelia: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi.”

Čo znamená vyznať Ježiša pred ľuďmi? Nie sú to teologické pravdy a úvahy, ani moralizovanie. Je to vyznanie svojej hriešnosti. Naša  hriešnosť je to jedinné, čo je stopercentne naše. Bez jej uvedomenia si a vyznania nemôžem podať svedectvo o Kristovi, ktorý prišiel práve kvôli našim hriechom. Vyznanie hriechov nie je predvádzanie svojej šikovnosti a vynaliezavosti. Je to stotožnenie sa s mojou slabou ľudskosťou, kvôli ktorej prišiel Boží Syn na zem, ku mne, aby ma pozdvihol, lebo si ma zaľúbil. Padá do prachu zeme, aby som ja povstal do žiary Božieho kráľovstva. On všemohúci sa stáva bezbranným a slabým, aby som sa ja slabý a hriešny mohol stať silným. Ale iba ak uverím v uzdravujúcu silu Ducha Svätého. Môžem zradiť, zaprieť, zhrešiť, ale nesmiem pochybovať o Božom milosrdenstve, odpustení, láske. Nehrať sa pred ľuďmi na hrdinov, ktorí majú na všetko recept, ktorí všetko zvládnu a ktorí sú vzorom, ale ukázať ľuďom Božiu tvár na zemi: milosrdenstvo, odpustenie, službu, hoci nedokonalým spôsbom. Ako hovorí aj evanjelium následujúceho dňa: Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom.”

A kto nám má v tomto byť väčším vzorom a pomocníkom ako Mária.

… lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice…
…lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno
…a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie…

Dunajská Lužná 16.10.2021