Krížová cesta na Kramároch (Palmová nedeľa 10.4.2022)

Vstup do Veľkého týždňa sme si v našom spoločenstve tento rok uctili spoločnou krížovou cestou, tentoraz na Kramároch. Podobne, ako náš Pán sa stretával so svojim Otcom v samote, aj my sme sa chceli vyhnúť preplnenej Mariánke. Navyše práve Kramáre, svojou koncentráciou zdravotnických zariadení sú spojené pre mnohých ľudí s krížom. S krížom, ktorému sa všetci prirodzene túžime vyhnúť a ktorý zmysluplne bez Ježiša ani nedokážeme niesť.

30 minút prechádzky v lese so 14 zastaveniami a peknými úvahami z internetu je iba symbolom, ktorý nás má nasmerovať k Ježišovmu utrpeniu. Ako hovorí jeden mystik: „Slávnostného Spasiteľa chce sprevádzať každý, no nie každý ho chce následovať vtedy, keď nesie kríž.“ Tí na ktorých padajú rakety, tí ktorí zomierajú od hladu, tí ktorí nepoznali čo je láska, tí ktorí v bolesti tela aj duše už ani nečakajú na ďalší deň, tí si Ježišovú krížovú cestu pripomínať nemusia. Tá je tu pre nás, ktorí si každý deň môžeme ešte vybrať čo budeme jesť, čo si oblečieme, čo budeme robiť, ako a kde strávime dovolenku… Tá je tu preto, aby sa pre nás kríž nestal iba kresťanskou dekoráciou.

Každou modlitbou sa spájame s našim Otcom. Aj Boží Syn dokázal prijať a prejsť túto cestu len vďaka spojeniu s Otcom. Tých 14 Ježišových zastavení si nedokážeme v takom krátkom čase uvedomiť. Ako hovorí v Denníčku sestra Faustína: „Svet ešte nepozná všetko, čo Ježiš trpel. Sprevádzala som ho v Getsemany aj v žalári na súdnych vyšetrovaniach. Bola som s ním pri každom jeho utrpení. Mojej pozornosti neušiel ani jeden pohyb, ani jeden jeho pohľad. Spoznala som celú všemohúcnosť lásky a jeho milosrdenstva k dušiam. Každý úder Ježišovho srdca sa odrážal v mojom srdci a prenikal moju dušu. Ale keď pozerám na toho, ktorého si celou silou zamilovalo moje srdce, že on trpí a ja mu v ničom nemôžem uľahčiť, moje srdce sa roztápa v láske a bolesti.”

Nie, Ježiš od nás nechce aby sme prežívali jeho bolesť na jeho krížovej cesty, ale aby sme s ním prežívali našu bolesť na našej krížovej cesty. Keď sa objaví v našom živote nepochopenie, neprijtie, zrada, odsúdenie, posmech, pády, falošná ľútosť, bezmocnosť, strata najbližších, strata seba…., aby sme sa zastavili a zdvihli hlavu. Bude tam On, lebo neexistuje žiadne trápenie, ktoré by nevzal na svoje plecia. Ako ktosi povedal: Ty si vôbec neuvedomuješ jednu vec: To netrpíš ty, len ty, ale to Kristus v tebe trpí a dotrpieva za spásu sveta.” A bude tam určite aj Jeho matka, lebo ona sprevádza na krížovej ceste nielen Ježiša, ale každé svoje dieťa.

Na ceste, či už radosti alebo utrpenia nie sme nikdy sami. Sme súčasťou cirkvi, údy jedného tela. Ako hovorí sv. Pavol: „Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy.” Ježišova krížová cesta je živím obrazom každého kresťana. Vstupuje do nášho života a pozýva nás, aby sme aj my vstúpili do nej. Vlastnej, ale aj tých druhých. Je na nás, či spoluúčasť na utrpení druhých odignorujeme lebo sa nás netýka, alebo ju budeme sledovať iba tak neosobne z úctivej vzdialenosti, alebo vyroníme slzu ľútosti a pôjdeme si po svojom, alebo sa staneme jej účastníkmi, ako Šimon a Veronika.

Pane dal si nám vzor, ktorý sa nedá dosiahnúť. Ale vzor má byť taký. Ináč by sme ťa o chvíľu už nepotrebovali. Na svojej ceste si nám ukázal ako po nej kráčať, ale aj ako si na nej pomáhať. Pane, pomôž nám poznávať a prijímať pravdu o sebe a spájať svoj život s Tebou. Nielen na krížovej ceste, ale aj vo chvíľach, keď nám nič nechýba. Aby, ak už nič iné, si nám stale viac a viac chýbal Ty.