Pôstna duchovná obnova, Svätý Hostýn (marec 2019)

“Jediným dôvodom utrpenia človeka je, že nevie milovať. Chce to, ale nevie. Je to absurdita, lebo chce milovať, má k tomu všetko, čo svet ponúka, ale to nevie. Preto je čoraz viac sebevrážd. Existencia bez Boha je zúfalstvo” týmito  slovami vyburcoval členov spoločenstva Misia Máriina páter Tomáš Lesňák  počas pôstnej duchovnej obnove, ktorá sa konala od 14. do 18. marca 2019 na známom pútnickom mieste na Morave – vo Sv. Hostýne.

Na úvod tejto duchovnej obnovy sa asi 40 účastníkov stíšilo pri Eucharistickej adorácii. V piatok duchovný program pokračoval prednáškou o slavení Veľkonočných sviatkov vo  Východných cirkvách. Krížovú cestu, ktorú sme sa v piatok odpoludnia spoločne pomodlili, navrhol a umiestnil do krásneho prírodného prostredia pútnického areálu architekt Dušan Jurkovič. Zastavenia Krížovej cesty sme premeditovali aj cez naše kríže a trápenia a spoločne sme ju obetovali za všetkých členov našej duchovnej rodiny.

Sobotňajší program duchovnej obnovy nakrátko prerušila cesta na Slovensko do Makova, kde sme odovzdali svoje hlasy v prezidentských voľbách. Nedeľná svätá omša v bazilike Nanebovzatia Panny Márie na Hostýne, kde sa konala zároveň aj každoročná púť otcov pri príležitosti blížiaceho sa sviatku sv. Jozefa, ukončila našu tohoročnú pôstnu duchovnú obnovu. V krásnom počasí sme opustili horu nášho premenenia a naplnení duchovnými darmi sme sa pobrali domov.

           Ako teda žiť  každodennú vieru? Stačí počúvať Boží hlas v hĺbke nášho srdca a túžiť. „Dnes prišla spása do tohto domu,“ povedal Ježiš Zachejovi. Bol hriešny ale zatúžil vidieť Ježiša, prijal Ho s radosťou vo svojom dome.; Budem teda šťastný ako Zachej, alebo odídem smutný, ako bohatý mladík?