Ďakovná púť spoločenstva Misia Máriina do Ríma (máj 2019)

Uplynulo už 50 rokov od chvíle, keď sa manželia Viktor a Mária Bezákovci stretli v Ríme s biskupom Pavlom Hnilicom. Mali v úmysle odísť na misie do niektorej ďalekej krajiny. Avšak otec biskup ich poveril misiou doma na Slovensku. A od tejto chvíle sa začali písať dejiny nášho spoločenstva Misia Máriina.

Spoločenstvo Misia Máriina absolvovalo od 6. do 10. mája 2019 pri príležitosti 50-teho výročia svojho vzniku ďakovnú púť do Ríma. Takmer 50-člennú skupinku pútnikov sprevádzal páter minorita Tomáš Lesňák, náš duchovný poradca, ktorý nám preukázal neoceniteľné služby počas celého pobytu, či už ako duchovný, ale aj turistický sprievodca. Na púti v Ríme sme ďakovali Pánu Bohu a Panne Márii za všetky dary a milosti, ktoré sme dostali počas päťdesiatročnej existencie spoločenstva, a aj prosili za celé spoločenstvo a všetkých jeho členov.

Počas pobytu v Ríme sme navštívili mnoho dôležitých miest, spojených s počiatkami kresťanstva. Na svätej omši v Bazilike Santa Maria Maggiore sme si počas svätej omše pred obrazom Matky Božej – Salus populi Romani, obnovili naše zasvätenie Panne Márii.

Ďalej sme pokračovali návštevou niektorých najvýznamnejších bazilík a kostolov, ktoré vznikali postupne od čias Konštantína Veľkého. Svojou veľkoleposťou iste každého oslovil „chrám všetkých chrámov“ Bazilika sv. Jána v Lateráne.

 

 

Spoločne sme sa poklonili vzácnym relikviám v Bazilike Svätého Kríža Jeruzalemského. V kaplnke tejto baziliky sú uchovávané skutočne vzácne ostatky Svätého Kríža, dva tŕne z tŕňovej koruny, klinec, ktorým bol Pán Ježiš pribitý na kríž, časť z tabuľky s nápisom INRI, úlomok z kosti prsta sv. apoštola Tomáša, kamienky z Božieho hrobu a jaskyne narodenia v Betleheme, …

 

Využili sme aj mimoriadnu príležitosť k modlitbe na Svätých schodoch, ktoré boli práve v týchto dňoch výnimočne odkryté. Bazilika svätého Klementa je spätá s cyrilometodskou tradíciou a je aj miestom posledného odpočinku sv. Cyrila.

 

 

Stredobodom našej púte bola naša spoločná účasť na Generálnej audiencii pápeža Františka na Svätopeterskom námestí, ktorý pozdravil pútnikov zo Slovenska a aj členov Misie Máriinej.

 

 

 

 

 

Silným zážitkom pre nás bola svätá omša pri hrobe apoštola Sv. Petra, ktorú odslúžil páter Lucián spolu s pátrom Tomášom. Následne sme pri hrobe Sv. Petra spoločne vyznali svoju vieru zaspievaním Kréda a potom nás Páter Lucián sprevádzal pri prehliadke samotnej baziliky.

 

 

 

 

 

Počas pobytu v Ríme nás páter Tomáš previedol aj miestami spojenými s mučeníckou smrťou sv. Pavla apoštola a v Bazilike sv. Pavla za hradbami odslúžil pre nás svätú omšu.

 

 

 

 

 

 

 

Nasledoval antický Rím, prehliadka mesta a jeho najznámejších pamiatok. Unavení dlhým putovaním sme ocenili aj vynikajúcu taliansku kuchyňu :-). Na záver našej púte sme ďakovali počas svätej omše v najväčších z rímskych katakomb, v Domitiliných katakombách.

 

 

 

 

 

„Poďakujme sa všetkým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj kresťanstva a o to, že môžeme byť dnes spoločne na týchto miestach,“ uviedol v záverečnej homílii páter Tomáš. A naozaj, z tejto púte sme odchádzali naplnení vďačnosťou, za to, ako výnimočne, milostivo a štedro konal a koná Boh v našich životoch.

V Bratislave, 14.5.2019