Agapé ako opekačka (jún 2019)

Prvá sobota v mesiaci je už tradične časom, keď sa stretávame pri slávení Eucharistie v kostole sv. Františka v Karlovej Vsi. Tak ako svätej omši predchádza modlitebné stretnutie, tak čas po omši je venovaný agapé. Modlitebné stretnutie s Máriou nás upokojí a nasmeruje viac na Jej Syna. Agapé nám zas pomôže predlžiť stretnutie s euacharistickým Kristom, zotrvať ešte chvíľu v spoločenstve a podeliť sa so svojimi radosťami aj starosťami v našej širšej rodine.

To, že mladí ľudia sú nositeľmi zmeny a progresu, sme sa presvedčili aj v prvú júnovú sobotu. Milo nás prekvapili, keď namiesto tradičného stretnutia a občerstvenia v pastoračnej miestnosti zorganizovali „opekačku“ v blízkom Líščom údoli. Vynaložené úsilie a čas sa vyplatili. Altánok plný spokojných Mimákov, obsadené miesta pri ohnisku, šantiace deti na blízkej lúke. To všetko nasvedčovalo, že takéto akcie sú soľou spoločenstva. Sú potrebné, aby z času na čas spestrili náš životný stereotyp a spravili sviatok aj vo všedný deň. Vďaka za nápad a usporiadanie našim mladým aj všetkým, ktorí si našli čas a prišli. Vďaka za dôvod stretnúť sa.