Mládežnícka duchovná obnova (júl 2018)

MDO Húšky 16.7-22.7.2018

Tohtoročná mládežnícka duchovná obnova sa niesla v duchu dobrodružného a dynamického života mladých kresťanov, ktorí sa vedia tešiť zo spoločnosti iných a Božej prítomnosti.

Pod vedením pátra Tomáša Mária Vlčeka sme preberali tému II. Vatikánskeho Koncilu, jeho významu v modernej cirkvi a čo mu predchádzalo. Počas prednášok, diskusií a duchovných cvičení sme opäť nabrali duchovnú silu a elán v saleziánskom dome v osade Húšky, kde sme boli ubytovaní. V samote a tichu vidieka, mimo dosahu operátorov sme sa mohli lepšie priblížiť Bohu a sebe navzájom.

 Vydali sme sa aj na pešiu púť z osady Húšky do baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, kde nám vyslúžil omšu minoritský novokňaz Tomáš Mária Vlček, ktorý je súčasťou nášho spoločenstva už od detstva. Každý z nás pocítil príval milostí, ktoré so sebou priniesla púť a omša odovzdaná Bohu v prítomnosti priateľov. Počas týždňa sme okrem púte do baziliky v Šaštíne veľa času strávili v prírode, v okolitých lesoch a na poliach. Takto posilnení Duchom Svätým sme sa tešili na nadchádzajúce stretnutie mladých v Poprade P18, kam išli mnohí mladí z nášho spoločenstva Misia Máriina.