Kňaz z nášho spoločenstvab (jún 2018)

S veľkou radosťou sme 16. júna v Dóme Sv. Martina boli prítomní na vysviacke Tomáša Vlčeka a nasledujúci deň aj na jeho primičnej Svätej omši.

Tomáš sa do nášho spoločenstva v podstate „narodil“, nakoľko jeho rodičia patrili medzi našich prvých členov. Od začiatku sa aktívne zapájal do rôznych aktivít a veľmi si ho obľúbili naše deti, ktorým robil animátora. V jeho kňazskej aj rehoľnej službe ho budeme sprevádzať našimi modlitbami.

Tomáš s našimi mladými

Viac informácii o tejto krásnej slávnosti môžete nájsť na stránke bratov Minoritov a o Tomášovom povolaní vyšiel pekný článok v Katolíckych novinách.