Aktivity bežné

• Stretnutia v skupinách ( ... viac )
• Spoločná sv. omša v prvú sobotu mesiaca
• Príprava snúbencov na sviatosť manželstva ( ... viac )